levilogo

مجموعه تابستان ۲۰۱۶ Levi's

“لیوای اشتراوس اند کمپانی” یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پوشاک در جهان است که به واسطه شلوار جین آبی و نشان تجاری “لیوایز” شناخته می شود.
اگرچه برندهای لباس زیادی در حال حاضر شلوار جین را در کلکسیون های مختلف خود از قلم نمی اندازند، لیوایز همچنان طبق بررسی ها معروف ترین و البته در دسترس ترین برند شلوار جین به شمار می رود.
اعتبار این برند در صنعت فشن اثبات شده است، تطابق شلوارهای جین دوخته شده در این کمپانی با استانداردهای معین و البته سابقه طولانی این برند به ویژه در فرهنگ آمریکایی باعث شده که مدیران آن چندان به فکر تبلیغات نیافتند چراکه فکر می کنند رابطه این برند با مشتریانش یک رابطه قلبی است.
با وجود همه این ها لیوایز همچنان به دنبال پیشرفت است، او تمامی نظرات در مورد شلوارها یا سایر لباس هایی را که طراحی می کند مورد توجه قرار می دهد تا به لحاظ کیفیت یا طرح در بهترین وضعیت بتواند خود را حفظ کند.

لیوایز - Levi's

“لیوای اشتراوس اند کمپانی” یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پوشاک در جهان است که به واسطه شلوار جین آبی و نشان تجاری “لیوایز” شناخته می شود.
اگرچه برندهای لباس زیادی در حال حاضر شلوار جین را در کلکسیون های مختلف خود از قلم نمی اندازند، لیوایز همچنان طبق بررسی ها معروف ترین و البته در دسترس ترین برند شلوار جین به شمار می رود.
اعتبار این برند در صنعت فشن اثبات شده است، تطابق شلوارهای جین دوخته شده در این کمپانی با استانداردهای معین و البته سابقه طولانی این برند به ویژه در فرهنگ آمریکایی باعث شده که مدیران آن چندان به فکر تبلیغات نیافتند چراکه فکر می کنند رابطه این برند با مشتریانش یک رابطه قلبی است.
با وجود همه این ها لیوایز همچنان به دنبال پیشرفت است، او تمامی نظرات در مورد شلوارها یا سایر لباس هایی را که طراحی می کند مورد توجه قرار می دهد تا به لحاظ کیفیت یا طرح در بهترین وضعیت بتواند خود را حفظ کند.