BRICE برندی فرانسوی برای پوشاک مردانه است و برای مردانی که دوست دارند ظاهری جذاب داشته باشند، پوشاک با طراحی‌های هوشمندانه و قیمت‌های مناسب عرضه می‌کند. برند BRICE در دنیای مد فرانسه شناخته شده و اکنون پا به بازارهای بین‌المللی نیز گذاشته است.

BRICE

ما کیستیم و چرا ما را انتخاب می کنند؟

BRICE برندی فرانسوی برای پوشاک مردانه است و برای مردانی که دوست دارند ظاهری جذاب داشته باشند، پوشاک با طراحی‌های هوشمندانه و قیمت‌های مناسب عرضه می‌کند. برند BRICE در دنیای مد فرانسه شناخته شده و اکنون پا به بازارهای بین‌المللی نیز گذاشته است.