برند فرانسوی DPam برند جوان و ماجراجویی است که از سال ۱۹۸۶ تاکنون کوشیده مد را برای کودکان بازتعریف کند. به واسطه‌ی حجم عظیم رنگ و تخیل به کار رفته در لباس‌های DPam، کودکان سرانجام به پوشاک مخصوص خود رسیده‌اند. DPam با ۳۵۰ فروشگاه در فرانسه و ۳۰ کشور دیگر، بیش از ۶ میلیون مشتری در سراسر دنیا دارد.
1
2

ما کیستیم و چه کسانی ما را انتخاب می کنند؟

برند فرانسوی DPam برند جوان و ماجراجویی است که از سال ۱۹۸۶ تاکنون کوشیده مد را برای کودکان بازتعریف کند. به واسطه‌ی حجم عظیم رنگ و تخیل به کار رفته در لباس‌های DPam، کودکان سرانجام به پوشاک مخصوص خود رسیده‌اند. خلاقیت کودکان پایان ناپذیر است و لباس پوشیدن، هرروزه نقش مهمی در ساختن دنیای آنها بازی می‌کند. DPam از نیروی نامحدود تخیل بهره می‌برد و برای کودکان لباس‌ها و کفش‌هایی تهیه می‌کند که بتوانند با آنها به ماجراجویی‌هایشان ادامه دهند.

DPam با ۳۵۰ فروشگاه در فرانسه و ۳۰ کشور دیگر، بیش از ۶ میلیون مشتری در سراسر دنیا دارد.