برندهای برتر لباس ورزشی‌ برای فصل گرم چه کرده‌اند؟

برندهای برتر لباس ورزشی‌ برای فصل گرم چه کرده‌اند؟

با در نظر گرفتن اینکه مدل‌های ورزشی کم‌کم از باشگاه‌ها خارج شده و به لباس عادی و هر روزه تبدیل می‌شود، طراحان مد نیز تلاش کرده‌اند در طراحی لباس های ورزشی کاری کنند که بتوان با آن‌ها مستقیما حتی به سر کار یا خرید رفت.

Read more