حواستان به ساعت‌ها باشد!

حواستان به ساعت‌ها باشد!

یک ساعت بند مشکی باید با کمربند و کفش مشکی پوشیده شود، یک ساعت قهوه‌ای با کمربند و کفش قهوه‌ای، اما ساعت‌های طلایی یا نقره‌ای را با هر لباسی می‌توانید بپوشید.

Read more