۲۰۱۶؛ سال ساعت‌های هوشمند

۲۰۱۶؛ سال ساعت‌های هوشمند

در سال ۲۰۱۵، اپل وارد بازار ساعتهای هوشمند شد. «پبل» (pebble) نیز با سه نوع ساعت هوشمند به بازار آمد و ال جی هم از این قافله عقب نماند، اما براساس آنچه طی ماههای اخیر وعده داده شده، ساعت‌های هوشمند بیشتری برای سال ۲۰۱۶ در راه هستند.

Read more